February 28, 2015

Birthday Blog Hop and Giveaway!

  I'm sooo out of this creative world lately ... and I'm missing it. That's why I decided to organize a blog hop and giveaway as a gift to myself for my birthday.
  V zadnjem času sem tako odsotna iz tega ustvarjalnega sveta, da ga prav že pogrešam. Zato sem se odločila, da si za rojstni dan podarim "blog hop" in nagradno igro.

  The theme for the blog hop is:
  Tema "blog hopa" je:

BUTTERFLIES!
 METULJI!

BLOG HOP RULES:
Every participant has to:
- create something on the theme of butterflies - it can be a piece of jewelry, an ornament or something else;
- write a blog post about the final creation and publish it on the blog hop date with the link to my blog and the list of all the participants. 
   
NAVODILA ZA BLOG HOP:
Vsak sodelujoči mora:
- ustvariti nekaj na temo metuljev - lahko je to kos nakita, okrasek ali kaj drugega;
- napisati nekaj o končnem izdelku in to objaviti na svojem blogu na dan "blog hop-a" s povezavo na moj blog in seznamom vseh sodelujočih. 


 Sign up deadline / Rok prijave: Sunday/Nedelja, 8 March
 You can sign up commenting this post (don't forget to leave your e-mail).
 Prijavite se lahko s komentarjem pod to objavo (ne pozabite pripisati e-maila).

 Blog hop reveal / Objave na blogu:  Saturday/Sobota, 28 March
 GIVEAWAY:
The day after the blog hop (29 March)
I will randomly chose:
a) between all the participants at the blog hop  
5 persons 
that will receive one of beads or cabochons made by me from polymer clay;
b) between all that will comment on my reveal blog post  
1 person 
that will receive a pair of earrings made by me.


NAGRADNA IGRA:

Dan po blog hopu (29. marca)
bom izžrebala:
a) med vsemi sodelujočimi v blog hopu 
5 oseb
ki bodo prejele eno perlo ali kabošon, ki ga bom izdelala iz polimerne gline;
b) med vsemi, ki bodo komentirali mojo objavo,  
1 osebo
ki bo prejela en par mojih uhanov iz polimerne gline.

Everybody is welcome!!!
So, let's play!!!
Vsi ste dobrodošli!!!
Naj se igra torej začne!!!


Alenka