December 28, 2012

Little owls ... / Mali sovici ...


... for a Christmas/New Year present.
... za drobno novoletno pozornost.

I've borrowed the idea from Cara Jane's blog. /
Idejo sem dobila na blogu od Cara Jane.

December 25, 2012

Wishing you ... / Želim vam ...

... HEALTH and CREATIVITY
and to spend these days with the ones you love,
whatever are you celebrating!

... ZDRAVJE in USTVARJALNOST
ter da bi te dni preživeli v družbi tistih, ki jih imate najraje,
karkoli pač praznujete!


Ikebana, made by my son. / Ikebana, ki jo je izdelal moj sin.

   Alenka
~~~~~~~~

December 14, 2012

Two days after .. & Autumn swap / Dva dni kasneje ... & Jesenski swap



  Two days after the situation is back to normal - the snow is gone almost at all. A few reminders are left on the shadowy sides of land ...
  Po dveh dneh je pri nas pogled skozi okno spet običajen. Sneg je skoraj povsem izginil, le nekaj spominčkov je ostalo na senčni strani pokrajine ...



  In October I have participated in another Slovenian (polymer clay) swap organized by Izdelovalnica malih umetnin. All the participants had to make two sets of 7 beads in autumn colours, any technique, diameter 1,5-2 cm (0.6-0.8 inches).
  Oktobra sem sodelovala v še eni slovenski izmenjavi izdelkov iz polimerne gline, ki so jo organizirala dekleta iz Ustvarjalnice malih umetnin. Vse sodelujoče smo morale narediti po dva seta 7 perl v jesenskih barvah v poljubni tehniki, obsega 1,5-2 cm.  

These are the beads I made:
To so perle, ki sem jih izdelala jaz:



 Everybody then received one bead of each set, that means 14 different beads:
 Vsaka je nato dobila po eno perlo iz vsakega seta, torej skupaj 14 različnih perl:



 and make a necklace using all of them.
 ter iz njih morala izdelati ogrlico, tako da se uporabijo vse. It was not an easy job combining such different beads in a single necklace, so I tried to pair them and put each pair on the same place at the sides and I also made some green spacers from polymer clay. This is the result:
 Glede na to, da so bile vse perle med seboj različne, to ni bila lahka naloga, zato sem jih poskušala razporediti v pare po podobnosti in perle iz para postaviti na isto mesto na vsaki strani. Za "vmesnike" sem izdelala tudi manjše zelene perle iz polimerne mase. To je moj rezultat:


 I'm not sure this is the final version, I could make some more changes as I'm not totally satisfied.   
 Po moje to ni čisto zadnja verzija in bom naredila še kakšno spremembo, ker nisem povsem zadovoljna z rezultatom.

  You can find the necklaces of the others participants here.
  Ogrlice ostalih sodelujočih si lahko ogledate tukaj.

  Be happy! / Bodite veseli!
  Alenka

December 9, 2012

Snow!!! / Sneg!!!


  Let me first explain that we are living one the Slovenian coast near the Adriatic sea, where the winters are mild with no snow, usually. When I was younger it snowed once in let's say 10 years, but now it's more like once in 3 years. And if you're 6 years old living here, it really doesn't happen often to see a snowy landscape through the window, but you like the snow and can't wait to play in it.
  Glede na to, da živimo na slovenski Obali, se ne znajdemo pogosto v zasneženi pokrajini, če se ne zapeljemo malo bolj v notranjost. Ko sem bila mlajša, se je sneženje zgodilo enkrat na 10 let (vsaj tako se spominjam), zdaj pa približno vsaka tri leta. In če si star 6 let in živiš na Obali, pogleda na belo pokrajino res nisi pogosto doživel, čeprav komaj čakaš, da se boš spet valjal po snegu.

  Well, my bigger little boy received the best birthday gift ever this year. On his 6th birthday he woke up and all around it was white. Snow, snow, snoooow!!! At least 20 cm (8 in) of snow!!!
  No, moj starejši fantič je letos prejel najlepše darilo za rojstni dan, ki ga ni mogoče ne naročiti ne kupiti. Na jutro 6. rojstnega dne se je zbudil in vse naokoli je bilo belo. Sneg, sneg sneeeg!!! Vsaj 20 cm snega!!!

Yesterday morning / Včerajšnje jutro


  I don't need to explain that the boys were immediately outside and enjoying this beautiful gift from the Nature! Can you see all those footprints in the snow? Guess who made them ;-)
  Ni mi treba razlagati, da sta bila oba tamala takoj zunaj in uživala v tem čudovitem darilu Matere Narave. Saj lahko vidite vse te stopinje v snegu? Uganite, čigave so ;-)

Today / Danes
   Some more glimpses ...
   Še par utrinkov ...




    I don't think we'll be so happy tomorrow early in the morning going to school/office if the snow dissolves today and the water freezes on the road during the night ... But this will be another story, let's enjoy this sunny day today!
  Nisem ravno prepričana, da bomo jutri zgodaj zjutraj na poti v šolo/službo enako veseli, če se bo danes sneg stopil in bo ponoči voda zamrznila na cestišču ... A to je že druga zgodba, zato uživajmo v današnjem sončnem dnevu!

  Alenka

December 2, 2012

Faux Stained Glass Earrings


  One of my favourites techniques for polymer clay is faux stained glass - my way. I made two pairs of earrings this week:
  Spet sem se zabavalo z eno mojih najljubših tehnik s polimerno glino, to je posnemanje vitraža, malo po moje. Ta teden sta tako nastala dva para uhanov:

Sunflower earrings / Sončnica

Tulip earrings / Tulipan

  Be happy!
  Bodite srečni!

  Alenka