July 13, 2013

Fantasy Vessel & Twinchie Swap - part 1 / Izmenjava (swap) fantazijske posode & ploščice - 1. del

  I'm back home after a week of vacation in Croatia - and it was also a week of vacation from creating. I've brought with me a lot of seed beads, but never took any of them from my travel bag ...
  Po tednu dopusta na Hrvaškem sem spet doma. Pravzaprav je bil to tudi dopust od ustvarjanja, saj so moje perlice ostale kar v potovalki ...

  I'm happy I can finally share with you today my swap items for the FB International Polymer Clay Swap group, well at least the part I created for my swap partner Tina Holden, because she has already received my package. Yes, this time I was paired with the hostess itself and I could not have disappointed her!!! I'm not saying I don't give the best I can every time I make a swap item, I certainly do! It's just that the feeling is a bit different when you make something for a person who's work you admire.
  Veseli pa me, da vam lahko danes končno pokažem, kaj sem izdelala za mojo partnerico Tino Holden v mednarodni izmenjavi FB skupine International Polymer Clay Swaps, saj je ona moj paketek že dobila. To je bil zame še poseben swap, saj Tinino delo občudujem in sem si še toliko bolj želela narediti nekaj, kar ji bo zares všeč. To pa še ne pomeni, da se v drugih swapih ne potrudim maksimalno - vedno dam vse od sebe!  The theme of the swap was fantasy vessels. Never made one before ... At the beginning I was even not totally aware what a vessel was!! Well, the instructions were clear:
  Tokratna tema swapa je bila v polimerno glino oblečena posoda na fantazijsko temo. Česa takega nisem do sedaj nikoli naredila, na začetku nisem vedela niti, kaj "vessel" dejansko pomeni. A navodila so bila dovolj jasna, da sem se tudi tukaj znašla (mislim, da ni potrebe, da bi jih prevedla).

Fantasy Vessel: a container of sorts...your interpretation of Fantasy, whether it involves sculpting, caning or other technique as long as it is a 'container'. This may include covering a tin such as an Altoid or other metal tin or your own box made from multi-media (example: matchbox or necklace locket) or a base made from polymer clay, then covered with clay. Box may have hinges, screw cap, snap lid etc. Should be no larger than a covered Altoid, but no smaller than a match box and may or may not involve a metal tin as long as it is 'sturdy'.
Approximate sizes here are for large and small Altoid tins (some countries may not have those but perhaps something similar)...measurements for a large altoid would be 4 x 2.5 x 1 inch (10x6x2cm) and the small 2.5x1.5x.75in (6x4x1.5cm) . Of course if they vary a bit outside of that and thicker or thinner, that's totally ok, but you may want to consider mailing costs.

Decorate with things from your imagination - dragons, fairies, flowers, space items (sun, moon, stars, planets, galaxies, etc.), steampunk, etc. As we say, "the sky's the limit!"
(borrowed from the swap rules)  

   They don't sell Altoid here in Slovenia, but I have found they have some candies in metal tins. It is not exactly the size indicated in the rules above, but I was sure it would be ok.
   Pri nas še nisem zasledila Altoid pločevink (baje so to bomboni), a sem vseeno našla eno pločevinasto škatlico z bomboni. Njene mere niso bile ravno v skladu z napotki, vendar sem bila prepričana, da bo vseeno v redu.


  Tina likes fierce dragons, sea serpents, mermaids and anything to do with the oceans. So something about the sea let it be! At first I was thinking about a mermaid, but I was not sure I am capable of making a human face ... However, the idea about a sea serpent kept coming in my mind, persistently. I've browsed to see some pictures or drawings, used some details from one or another and then tried with my first ever sculpting of a figure.
    Tini so všeč krvoločni zmaji, morski zmaji, morske deklice in vse, kar je povezano z oceani, Torej naj bo nekaj morskega! Na začetku sem razmišljala o morski deklici, a nisem bila prepričana o svojih sposobnostih izdelave človeškega obraza ... Po drugi strani se mi je vedno pogosteje vrivala v misli ideja o morskem zmaju. Malo sem "poguglala", da vidim kakšne slikce ali risbe morskih zmajev, tu pa tam pobrala kakšno podrobnost, ki mi je bila všeč in se lotila mojega prvega kiparskega podviga.

  Too much talking? You want to see the pictures? Ok, ok, here they are! I will not describe the single parts of it, but I'll be happy to answer to your questions - if you have any, just write a comment. 
    Je že preveč besed? Bi želeli videti slike? Ok, ok, tukaj so! Ne bom opisovala podrobnosti, vendar vam bom z veseljem odgovorila na vprašanja, če jih boste postavili v komentarjih.

  These are my fantasy vessel ...
  To sta moja fantazijska šatulja ...
 

 ... and the twinchie for Tina.
... in ploščica za Tino.


  If you want to know what has Tina made for me, you will have to come back later as I still haven't received her package.
  Če vas zanima, kaj je Tina naredila zame, bo treba še malo potrpljenja, ker njenega paketka še nisem dobila.

So, what do you think about my first ever attempt at sculpting?
No, kaj torej menite o mojem prvem poskusu kiparjenja?


Alenka

July 3, 2013

My 1st Blogoversary Giveaway Update / Novice o nagradni igri ob 1. obletnici mojega bloga

  Hello! Do you remember the giveaway & blog hop for my 1st Blogoversary? Well, there are 13 artists that will play with me. 13 is my lucky number, so I'm sure we'll have fun!!! 
  Živjo! Se še spominjate moje nagradne igre ob 1. obletnici mojega bloga? Tokrat se bo kar 13 ustvarjalk igralo z mano. Trinajstica je moja srečna številka, zato že zdaj vem, da se bomo imeli fajn!!!

  Today I want to show you the ingredients of this game - the components the participants will have to cook with. In fact, each participant will receive a component (or a pair) and will have to create a piece of jewelry, an ornament or something else. 
  The mysterious part is that I have packed the components in envelopes, mixed them and only after that put the labels with the addresses on them. That means I have no idea who will receive what. How fun!!!
   Danes vam bom pokazala sestavine te moje igrice, in sicer sestavne dele, s katerimi se bodo sodelujoče poigrale. Vsaka sodelujoča bo namreč dobila en sestavni del (ali par) in bo morala iz njega ustvariti kos nakita, okrasek ali kaj drugega.
  Skrivnostni del je, da sem vse sestavne dele zapakirala, kuverte premešala in šele nato nalepila nanje naslove prejemnic. To pomeni, da niti jaz ne vem, kaj bo katera dobila. Kako zabavno!!!

 
Ingredients: two clasps, a pair of yabba-dabba beads, four bars, three connectors and two pendants / Sestavine: dve zaponki, par jaba-daba perl, štiri ploščice, tri vezni členi in dva obeska
 


     The packages will go out tomorrow. I know I'm a little late with this, but was working hard for my swap piece at the International polymer clay swaps FB group ... It was a fantasy vessel & twinchie swap and I'll show you what I've made when my partner Tina Holden receives it.
    Paketke bom poslala jutri. Vem, da sem malo pozna s tem, vendar sem imela precej dela z izdelkom za mednarodno izmenjavo v FB skupini International polymer clay swaps. V polimerno glino sem morala obleči aluminijasto škatlico na fantazijsko temo in dodati plščico 5x5 cm. Kaj sem ustvarila, vam bom pokazala, ko moja partnerica Tina Holden paketek prejme.

  So, the reveal date for my 1st Blogoversary giveaway & blog hop will be after a little more than a month - the August 11, 2013. Can't wait to see what everybody will create!!! 
   Sodelujoče bodo na svojih blogih razkrile svoje izdelke iz te moje nagradne igre čez približno mesec dni: 11. avgusta 2013. Komaj čakam, da vidim, kaj bodo ustvarile!!

  Be well,
  Bodite dobro,

  Alenka