June 23, 2013

End of School Year / Konec šolskega leta

  It seems like it flew away this last school year. My older son has finished the first grade of the elementary school and I have to say it is very different than in the kindergarten, where my younger one is. 
  Občutek imam, da je zadnje šolsko leto kar nekam odletelo. Naš "tastarejši" je končal prvi razred osnovne šole in moram prinzati, da ti šola vzame bistveno več časa kot vrtec, v katerem imamo pa našega "tamlajšega".


  For thanking the teachers for their good work with our children we made them collective gifts. I'm not really a supporter of individual gifts, I've been a teacher too, so I know how it is on the other side, too. 
  V zahvalo učiteljicam in vzgojiteljicam za odlično delo z našimi čmrlji smo pripravili starši skupno darilo. Sama nisem pristaš individualnih daril in ker sem kar nekaj let tudi sama učila, dobro poznam obe plati tega obdarovanja.


  I've participated with some handmade articles, of course. I have to apologize in advance for the bad quality of pictures, but they were taken with my phone the last minute before giving them away.
  Seveda sem sama dala prispevek v obliki unikatnih izdelkov.Pri tem se moram vnaprej pravičiti za zelo slabo kvaliteto slik, ki sem jih v zadnjem trenutku posnela kar s telefonom.


  A bookmark - polymer clay owl and book, with a dangle of three crystals:
 Kazalo za knjigo - sovica in knjiga sta iz polimerne gline, dodan je še obesek iz treh kristalčkov:
 


  & a coordianted polymer clay pendant (made combining the techniques from Helen Breil's Shapes and Cosmic Ceramic tutorial by Iris Mishly and Hila Bushari):
  & obesek na vrvici v istih barvah (izdelala sem ga z oborabo tehnik iz knjige Helen Breil Shapes ter tutoriala Cosmic Ceramic od Iris Mishly in Hile Bushari):

 
   
   Two more pendants using the same techniques:
  Še dva obeska, izdelana z uporabo istih tehnik:

 

   Be happy,
   Bodite veseli,

  Alenka 

 

June 16, 2013

My 1st Blogoversary!!! / Prva obletnica mojega bloga!!!

   Yay, it has passed exactly one year from my very first blog post on this blog! Well, actually my very first blog post ever. I have to admit it was quite difficult to start, specially writing in two languages, but it's getting easier and easier now. I'm more than aware my English is not perfect and that there are many many mistakes (grammar, unhappy use of words, word order, ...), but I'm getting more confidence ...   
  Jupi, od moje prve objave na tem blogu je danes minilo točno eno leto! Pravzaprav je bila tisto moja čisto prva objava sploh. Moram priznati, da je bil začetek kar težek, predvsem zaradi odločitve o pisanju v dveh jezikih. to odločitev sem sprejela zaradi mednarodnih izzivov in izmenjav, pri katerih sicer ne bi mogla sodelovati. Sicer se zavedam, da je moja angleščina vse prej kot perfektna in da je še veliko napak ali nerodnosti. vendar mi gre vedno lažje ...   

Let's start with some statistics: 
Pa začnimo z malo statistike:

  - 78 posts/objav
  - 70 followers/ spremljevalcev
  - 14077  page views / ogledov strani

Not bad!  
Sploh ni slabo!


I wanted to celebrate this event in a special way and in my previous post I've asked to you, my followers, what would you prefer. Well, I have to say the answer was unanimous:
Ker sem želela obeležiti ta dogodek na poseben način, sem vas v prejšnji objavi vprašala, kaj bi izbrali bralci mojega bloga. Odgovor je bil soglasen:


  
RULES:
I will give away several polymer clay components made by me in different techniques (focals, beads, connectors or clasp), one or a pair to every participant. 
Every participant has to:
- blog about the component when receiving it (you will not know what will be sent to you until you receive it) - it can be a short post with a link to my blog;
- create something with that component - it can be a piece of jewelry, an ornament or something else;
- write a blog post about the final creation and publish it on the blog hop date. 
This giveaway is open to Slovenian and international participants.   
 
NAVODILA:
Podarila bom več polizdelkov iz polimerne gline v različnih tehnikah (obeski, perle, vezni elementi ali zaponke), in sicer za vsakega sodelujočega en kos ali par.
Vsak sodelujoči mora:
- objaviti na blogu, kaj je dobil, ko prejme paketek (dokler ne boste prejeli pošte, ne boste vedeli, kaj vam bom poslala) - objava je lahko kratka in z linkom na moj blog;
- ustvariti nekaj iz tega polizdelka - lahko je to kos nakita, okrasek ali kaj drugega;
- napisati nekaj o končnem izdelku in to objaviti na svojem blogu na dan "blog hop-a". 
 Ta nagradna igra je odprta za domače in tuje interesente.   


 Sign up deadline / Rok prijave: Sunday/Nedelja, June 23
 You can sign up commenting this post (don't forget to leave your e-mail).
I will send the components to the participants the week after, by the end of June.
 Prijavite se lahko s komentarjem pod to objavo (ne pozabite pripisati e-maila).
Polizdelke bom poslala sodelujočim do konca junija.
 Blog hop / Objave na bloguSunday/Nedelja, August 11 
 


 So, let's play!!!
Naj se igra torej začne!!!


Alenka
 

June 14, 2013

Soon to come ... / Prav kmalu ...

  This Sunday will be my first Blogoversary ... exactly one year from my first blog post! I want to celebrate it, but I'm not sure how. So I decided to ask to you, my followers!
  V nedeljo bo prva obletnica mojega bloga ... kar pomeni, da bo minilo točno leto dni od moje prve blogovske objave. To prvo obletnico bi rada obeležila naposeben način, vendar se še nisem odločila, kako. Zato sem se odločila, da vprašam vas, vse, ki me spremljate!

  What would you prefer:
  V čem bi najrajši sodelovali:

A - a giveaway of a necklace made by me in the colors chosen by the winner 
A - nagradna igra - podarila bi ogrlico, izdelano v barvi, ki bi jo izbral zmagovalec/ka

B - a blog hop - I decide a topic and you have three weeks to make something inspired by that topic, it can be a piece of jewelry or an ornament or something else, and write a blog post about it 
B - "blog hop" - Jaz bi določila temo, na katero bi do določenega datuma nekaj ustvarili (kos nakita ali ornament ali kaj drugega) in rezultat objavili na vašem blogu

C - a giveaway with a blog hop - I give away a component made by me to 5-8 participants and they have to make something with it by a certain date and publish a blog post about it
C - nagradna igra in "blog hop" - za 5-8 sodelujočih, ki bi prejeli en polizdelek iz polimerne gline (obesek ali perlo ali zaponko) ter do določenega datuma izdelali kos nakita ter rezultat objavili na svojem blogu

D - your suggestions
D - vaše ideje
 

Can't wait to read what would you choose!!!
Komaj čakam, da preberem vaše izbire!!!
Alenka  

June 9, 2013

2Cellos and Work in Progress / 2Cellos in delo v teku

   Can you imagine the songs by Sting, Michael Jackson, Red Hot Chilli Peppers, U2 and others being performed by a pair of cellos? Well, I certainly do!!! The concert of 2Cellos in Koper yesterday was a blast!!!
   Si predstavljate pesmi od Stinga, Michaela Jacksona, Red Hot Chilli Peppers, U2 in drugih v ozvedbi para vilončelov? Kdo pa še ne pozna zasedbe 2Cellos ... Včerajšnji koncert v Kopru je bil prava poslastica!!!

  For a little taste of it listen to this (you can find more on their official site and YouTube), but it's much better alive in the beautiful atmosphere of the Koper main square and Pretorian Palace. 
   Malo se lahko posladkate s tem posnetkom (veliko več lahko najdete na njuni  uradni spletni strani ali YouTube-u), čeprav je neprimerljivo s koncertom v živo in to v čudoviti atmosferi Koprskega Titovega trga in Pretorske palače.


 


~~~~~~~~~~~~~~~~


  Hmmmmmm, let's go to polymer now. 
  Aaaahhhh, pa se preselimo zdaj k polimerni glini.

  I don't buy tutorials very often, I prefer to experiment trying to figure out the techniques and procedures by myself, but there are some tutorials I just need to have. I still consider myself a beginner in polymer clay and this is one of the ways to learn from Masters. 
  Tutorialov ne kupujem pogosto, ker rajši eksperimentiram in poskušam sama priti do posameznih tehnik in postopkov, vendar se včasih pojavi kakšen tutorial, ki ga enostavno moram imeti. Imam se namreč za začetnico pri delu s polimerno maso in to predstavlja eno od možnosti, da se učiš od Mojstrov.


  Some time ago I've bought Helen Breil's book Shapes and lately the Cosmic Ceramic tutorial by Iris Mishly and Hila Bushari. Now I've decided to combine both and these are my first pendants. They still need to be assembled with some other parts to be finished necklaces, but I wanted to show this work in progress.
   Pred časom sem tako kupila knjigo od Helen Breil Shapes,pred kratkim pa še tutorial Cosmic Ceramic, ki sta ga izdali Iris Mishly in Hila Bushari. Odločila sem se, da kombiniram obe tehniki in nastali so tile obeski, ki jih moram še sestaviti v končno obliko.


 
Roughly textured edges (in person looks better) / Groba tekstura na robovih (v živo izgleda lepše)


Bronze patina on the inner edge / Bronasta patina na notranjem robu

Summer sunny colours / Poletne sončne barve  Be happy!
  Bodite srečni!

 Alenka