June 23, 2013

End of School Year / Konec šolskega leta

  It seems like it flew away this last school year. My older son has finished the first grade of the elementary school and I have to say it is very different than in the kindergarten, where my younger one is. 
  Občutek imam, da je zadnje šolsko leto kar nekam odletelo. Naš "tastarejši" je končal prvi razred osnovne šole in moram prinzati, da ti šola vzame bistveno več časa kot vrtec, v katerem imamo pa našega "tamlajšega".


  For thanking the teachers for their good work with our children we made them collective gifts. I'm not really a supporter of individual gifts, I've been a teacher too, so I know how it is on the other side, too. 
  V zahvalo učiteljicam in vzgojiteljicam za odlično delo z našimi čmrlji smo pripravili starši skupno darilo. Sama nisem pristaš individualnih daril in ker sem kar nekaj let tudi sama učila, dobro poznam obe plati tega obdarovanja.


  I've participated with some handmade articles, of course. I have to apologize in advance for the bad quality of pictures, but they were taken with my phone the last minute before giving them away.
  Seveda sem sama dala prispevek v obliki unikatnih izdelkov.Pri tem se moram vnaprej pravičiti za zelo slabo kvaliteto slik, ki sem jih v zadnjem trenutku posnela kar s telefonom.


  A bookmark - polymer clay owl and book, with a dangle of three crystals:
 Kazalo za knjigo - sovica in knjiga sta iz polimerne gline, dodan je še obesek iz treh kristalčkov:
 


  & a coordianted polymer clay pendant (made combining the techniques from Helen Breil's Shapes and Cosmic Ceramic tutorial by Iris Mishly and Hila Bushari):
  & obesek na vrvici v istih barvah (izdelala sem ga z oborabo tehnik iz knjige Helen Breil Shapes ter tutoriala Cosmic Ceramic od Iris Mishly in Hile Bushari):

 
   
   Two more pendants using the same techniques:
  Še dva obeska, izdelana z uporabo istih tehnik:

 

   Be happy,
   Bodite veseli,

  Alenka 

 

2 comments:

Dolores Raml said...

You've given the teachers some really nice gifts. Love your pendants with your new technique.

K said...

Uh, uh, ta prvi obesek je totalno megastičen!