December 24, 2013

Wishing you ... / Želim vam ...

... a Merry Christmas (for those who celebrate it) and happy festivities 
with a lot of laugh and good mood!
... vesel božič (za tiste, ki ga praznujete) in prijetne praznike 
ter veliko smeha in dobre volje!~~~~~


This happen to be my 100th blog post, so stay tuned for the next few days ... there may be a surprise ... 
Ker pa je to ravno moja 100-ta objava na blogu, vas vabim, da se vrnete v naslednjih dneh ... mogoče vas čaka presenečenje ...


Be happy and give love,
Bodite veseli in podarite ljubezen,

Alenka

December 12, 2013

Workshop with Bettina Welker - part 2 / Delavnica z Bettino Welker - 2. del

  The afternoon of the second workshop day was scheduled for the Sorbetto pendant. This time I've decided to go outside my colour comfort zone and I've chosen an olive green for my base colour: 
  Popoldanska delavnica drugega dne je bila namenjena sorbet obeskom. Pri izbiri barv sem tokrat stopila nekoliko izven moje varne cone in izbralaolivno zeleno barvo za osnovo:  The base is mica shift, polished and buffed to a high shine; the clasp part is roughly textured.
  Pri osnovi obeska je uporabljena "mica shift" tehnika, nato pa veliko brušenja in poliranja do visokega sijaja; za zaponko pa je uporabljena groba tekstura.


  I almost forgot to tell you one more interesting thing. All the participants at the worsksop had a homework to do - it was a kind of ticket to enter the worshop. Each one has to make 2 equal big beads: they were supposed to be at least 3 cm/1.2 inch wide/high, but there were no limits for the shape.
  Skoraj sem pozabila povedati še eno zanimivost - vse sodelujoče na delavnici smo imeledomačo nalogo, ki je služila kot neke vrste vstopnica na delavnico. Izdelati smo morale dve enaki veliki perli/koščka iz polimerne gline: v širino oz. višino sta morali meriti vsaj 3 cm, ni pa bilo nobenih omejitev glede oblike.  

  These were mine - inspired by the grape harvest:
  Navdih za perli, ki sem jih izdelala jaz, sem dobila kar pri obdobju trgatev:  All the beads were put on a beading wire and two equal sets were created:
  Vsi koščki so bili nanizani na vrvico in nastala sta dva enaka seta:
   One set went to the organizers and for the second set all our names were "put in the hat" and Bettina was the one that had to draw the winner. Well, it wasn't me the lucky one :-(
  Prvi set so shranile organizatorice delavnice, za drugi set pa smo se potegovale vse udeleženke. Bettina je izžrebala dobitnico in na mojo veliko žalost to nisem bila jaz :-(

 Anyway, I'm soooo happy I decided to participate at the workshop and had experienced a creative weekend with no everyday taskas and worries. And I also have a new polymer clay book in my collection, and this is signed by the author - Bettina.
  A nič zato, zelooooo sem bila vesela, da sem se odločila sodelovati na delavnici in tako preživeti ustvarjalni vikend brez vsakdanjih opravil in skrbi. Poleg tega pa je moja zbirka knjig bogatejša za Bettinino knjigo - s posvetilom in avtogramom.
 


   
Be happy,
Bodite veseli,

Alenka

December 7, 2013

Workshop with Bettina Welker - part 1 / Delavnica z Bettino Welker - 1. del

  Huh, it's been 4 weeks already from the workshop with Bettina Welker in Ljubljana and I've still not written a word about it!!! 
  Uf, že 4 tedni so minili od delavnice z Bettino Welker v Ljubljani, jaz pa o tem nisem še nič objavila!!!  It was my first workshop ever and those were two beautiful days!!! Two days just claying and chatting with other polymer clay enthusiasts! Just a blast!!!
  To je bila moja prva delavnica in bila sta dva res čudovita dneva!! Dva dneva v celoti posvečena ustvarjanju iz polimerne gline in klepetanju z drugimi poli-navdušenkami! Pravi užitek!!!
    
  Let's get this party started!!!
 
  Well, we started  with the hinged bracelet and this is the one I've made ...
   Začeli smo s pregibno zapestnico in moj izdelek izgleda tako ...
... and the whole pyramid of bracelets (with Bettina and the organizers):
... cela piramida zapestnic pa je zelo barvita (z Bettino in organizatorkami): The second day we started with the jellyfish earrings. Can you guess which ones are mine?
  Drugi dan je bil najprej posvečen meduzicam - uhanom. Ali uganete, kateri so moji?

Photo by Roberta M.

 The red ones!!!
  Rdeči, seveda!!!

 

towards the light / proti svetlobi

  Did you have any doubts??!! :-)
  They are quite small - about 2 cm/0.8 inch wide and very very light. It's so nice to wear them.
  Ali je sploh kdo podvomil v to?!! :-)
  Uhani so precej majhni, v širino merijo le 2 cm, in izredno lahki. Nositi jih je lepo, saj so kot peresca. 

  The second post about the workshop with new pictures is coming soon ....
  Druga objava o delavnici z Bettino in novimi slikcami sledi prav kmalu ....


~~~

In the meantime 3 of my swap packages are wandering somewhere in the postal system:
- one to US for Fall inchies swap;
- one to Netherlands for the Christmas ornament polymer clay swap and
- one to Germany for the Bead Soup Cafe Holiday gift swap.
I really hope they all find their way to the final destination!!! At the moment the delivery is late for all of them ...
Medtem pa 3 moji paketki z izdelki za izmenjavo klatijo nekje v poštnem sistemu:
- eden je namenjen v ZDA za Jesensko izmenjavo inchijev (2,5 x 2,5 cm ploščice), 
- drugi je namenjen na Nizozemsko za Izmenjavo božičnih okraskov iz polimerne gline,
- tretji pa v Nemčijo za Praznično izmenjavo daril v okviru FB skupine Bead Soup Cafe. 
Res upam, da bodo vsi našli pravo pot do cilja!!! Trenutno namreč dostava za vse tri zamuja ...  


Be happy,
Bodite veseli,
Alenka