January 26, 2013

Yay, New Challenges! / Jupi, nova izziva!


  I so loooove challenges and swaps! They are pushing me forward in learning and challenging my boundaries ...
  Izzive in izmenjave so čudovit način, da se obogatim svoje znanje in da poskušam iti preko svojih trenutnih sposobnosti pri ustvarjanju.

  I'm participating in the Heart and Texture Swap 2013 of the Polymer Clay Swap FB group.
  Zato sem se prijavila za izmenjavo Srca in teksture 2013 v mednarodni Polymer Clay Swap skupini na Facebooku.


  AND, I've just signed up for the 7th Bead Soup Blog Party, hosted by Lori Anderson. I've had such fun last year with my partner Amy and can't wait to see who I'm partnered with this year.
  SEVEDA pa sem se takoj prijavila tudi na sedmi Bead Soup Blog Party, ki ga tako uspešno organizira Lori Anderson. Lani sem zelo uživala in spoznala novo prijateljico - mojo partnerico v izmenjavi Amy, zato komaj čakam letošnjo izmenjavo.  The sign ups are open until Sunday, 27 January! - click here.
  Če vas zanima, se še vedno lahko prijavite tukaj - do nedelje, 27. januarja!January 20, 2013

Preparations for the Carnival / Priprave na pust


  This year the Carnival starts very early and this means I have only three weeks of time for all the preparations of the costumes - for my kids. They (specially the older one) have usually very specific and creative ideas for what would they like to represent - don't need to tell you that those type of costumes are not available for buying in the first supermarket or store. That means my sewing machine and all my hidden sewing skills have to come to light.
  Letos bo pust zelo zgodaj, kar pomeni, da imamo samo še tri tedne časa za vse priprave in izdelavo kostumov za tamala dva. Seveda imata vedno (še posebno starejši) kakšne "ekzotične" in zelo specifične želje glede kostumov, da jih v trgovini ne dobiš. To pomeni, da se morata prebuditi tako moj šivalni stroj, kot tudi moje skrite šiviljske sposobnosti.

  My boys still haven't taken the final decision for this year's costumes and that means I'll spent the last nights before the Carnival awake arguing with the sewing machine (when the deadline is too close it usually doesn't cooperate properly) ...
  Ker se moja dva še nista odločila, kaj bi pa rada letos predstavljala, bom najverjetneje zadnjih nekaj večerov pred pustom bedela in se kregala s šivalnim strojem, ki mi v naglici zelo rad ponagaja) ...

  So today I want to show some of the costumes of the previous years, as I don't have any jewellery stuff to show... (the faces are blurred on purpose):
  Ker vam nimam nobenega nakita za pokazat, bom malo obudila spomine na kustume iz preteklih let (obrazi so namenoma zabrisani):


Shaun the Sheep and Timmy (2010)
  Bacek Jon in Timmy (2010)Triceratops and Bunny (2011)
Triceratops in Zajček (2011)

Fire Dragon and Nodi (2012)
Ognjeni zmaj in Nodi (2012)

  Have fun!
  Zabavajte se!

  Alenka


January 13, 2013

First Remake / Prva predelava

  I'll take you a few months back to the results of the Autumn swap: 7 participants had to make two different series of beads in autumn colours, and then in the second phase create a necklace with all the 14 different beads received from all the others.
  Danes bi vas rada popeljala v čas pred par meseci, ko sem sodelovala na Jesenskem swapu: 7 sodelujočih je izdelalo po dve različni seriji perl v jesenskih barvah in v drugi fazi izmenjave moralo izdelati ogrlico iz vseh 14 različnih perl.

  This is the necklace I made in that occasion:
  To je ogrlica, ki sem jo izdelala takrat:


  The difficulty was in creating a single necklace using all of the beads and they were so different between them (except one pair). I wasn't totally satisfied with the result and since then I was searching for some ideas to change it.
  Težavnost izdelave je bila v tem, da je bilo potrebno izdelati eno samo ogrlico z uporabo vseh perl, ki pa so bile zelo različne med seboj (razen enega para). Takrat s svojim končnim izdelkom nisem bila povsem zadovoljna in sem ves ta čas premlevala, kako bi ga spremenila.

  Today I can finally show you the remake!
  Danes vam lahko končno pokažem predelavo!

  I've put the beads more apart, using antique copper rings as spacers:
  Perle sem postavila bolj narazen in vmes dodala rinke v antično bakreni barvi:  I added a leaf pendant, with the small leaf bead on it ...  
  Dodala sem tudi obesek v obliki lista in nanj obesila še perlo v obliki lista, ...


... a bird bead and a piece of green linen fabric:
... nato pa še tega ptička iz polimerne mase ter trak iz lanenega blaga:


  And this is the final result.
  In to je sedaj končni rezultat.


  Which one do you prefer? The before or after piece?
  Katera ogrlica vam je bolj všeč? Tista pred predelavo ali tale po njej?  Be happy!
  Bodite veseli!

  Alenka 

January 5, 2013

2013

  Here we are ... in the 2013, already. I like the number 13 very much (it was one of the numbers I was wearing during my volleyball "career", the other was 8) and I hope it will be a lucky year. This year I will be also celebrating a round-number birthday - don't tell you which one ;-).
  Pa se je spet obrnil koledar in smo prispeli ... že v leto 2013. Trinajstico imam prav rada (bila je celo ena od številk - poleg osmice, ki sem jo nosila na dresu v času svoje odbojkarske "kariere") in upam, da bo to leto zares srečno. No, letos bom praznovala tudi okrogel rojstni dan - a ne povem še, kateri ;-)

  If I think about the 2012, it was quite a particular year. Very stressfull on one side, specially at my workplace, and very important for me on the other side, the creative one. I've discovered a whole new world of polymer clay and beadweaving community and medium, met some very nice creative people (virtually and some also in the real world) and I hope our friendship will last.  
  Če pomisim na leto 2012, lahko rečem, da je bilo kar posebno. Zelo stresno na eni strani, predvsem službeno, po drugi strani pa kar pomembno zame, predvsem po ustvarjalni strani. V tem letu sem odkrila povsem nov svet, povezan s polimerno maso in šivanjem perl, tako glede tovrstnih spletnih skupnosti kot tudi medija samega. Spoznala sem tudi nekaj zelo prijetnih in zanimivih ustvarjalk (virtualno in nekaj tudi osebno) in upam, da se bodo ta prijateljstva nadaljevala tudi v prihodnje.

  I've started to write this blog the June 16, 2012 (thanks to the 6th Bead Soup Blog Party organized and hosted by Lori Anderson) and by the end of the year there were:
  - 44 posts,
  - 46 followers and
  - 5600 visits.
  I would have never imagined to reach these numbers in half year only! a big thank to my followers.
  
  Ta blog sem začela pisati 16. junija 2012 (za kar se moram zahvality predvsem 6. Bead Soup Blog Party-ju, ki ga je organizirala in gostila Lori Anderson) in do konca leta 2012 je bila statistika takšna:
  - 44 objav,
  - 46 spremeljevalcev in
  - 5600 ogledov strani.
  Nikoli si nisem predstavljala, da bom uspela v 6 mesecih doseči takšne cifre! Najlepša hvala vsem, ki me spremljate.


  And there is more to write about the 2012 ... but I'll let it for another post.
  No, o letu 2012 bi se dalo še marsikaj napisati ... a bom pustila nekaj gradiva še za kakšno objavo.

  I have finished last year with owls and let's begin the new year with another pair of owls.
  Lansko leto sem zaključila s sovicami, pa začnimo še novo leto z drugim parom sovic.Wishing to all of you
A CREATIVE New Year 2013,
FULL OF ENERGY,
JOY,
LAUGH,
HAPPINES,
PEACE
and HEALTH.

  Vsem vam želim
USTVARJALNO novo leto 2013,
POLNO ENERGIJE,
VESELJA,
SMEHA,
SREČE,
MIRU
in ZDRAVJA.


Alenka