January 13, 2013

First Remake / Prva predelava

  I'll take you a few months back to the results of the Autumn swap: 7 participants had to make two different series of beads in autumn colours, and then in the second phase create a necklace with all the 14 different beads received from all the others.
  Danes bi vas rada popeljala v čas pred par meseci, ko sem sodelovala na Jesenskem swapu: 7 sodelujočih je izdelalo po dve različni seriji perl v jesenskih barvah in v drugi fazi izmenjave moralo izdelati ogrlico iz vseh 14 različnih perl.

  This is the necklace I made in that occasion:
  To je ogrlica, ki sem jo izdelala takrat:


  The difficulty was in creating a single necklace using all of the beads and they were so different between them (except one pair). I wasn't totally satisfied with the result and since then I was searching for some ideas to change it.
  Težavnost izdelave je bila v tem, da je bilo potrebno izdelati eno samo ogrlico z uporabo vseh perl, ki pa so bile zelo različne med seboj (razen enega para). Takrat s svojim končnim izdelkom nisem bila povsem zadovoljna in sem ves ta čas premlevala, kako bi ga spremenila.

  Today I can finally show you the remake!
  Danes vam lahko končno pokažem predelavo!

  I've put the beads more apart, using antique copper rings as spacers:
  Perle sem postavila bolj narazen in vmes dodala rinke v antično bakreni barvi:  I added a leaf pendant, with the small leaf bead on it ...  
  Dodala sem tudi obesek v obliki lista in nanj obesila še perlo v obliki lista, ...


... a bird bead and a piece of green linen fabric:
... nato pa še tega ptička iz polimerne mase ter trak iz lanenega blaga:


  And this is the final result.
  In to je sedaj končni rezultat.


  Which one do you prefer? The before or after piece?
  Katera ogrlica vam je bolj všeč? Tista pred predelavo ali tale po njej?  Be happy!
  Bodite veseli!

  Alenka 

2 comments:

Beti Horvath said...

I like both versions, in fact, when I saw the first one, I could not imagine taking it apart and "fixing" it. But you really rose to the occasion and I just love the second one!

K said...

To, vidiš, to je meni všeč :)