December 14, 2012

Two days after .. & Autumn swap / Dva dni kasneje ... & Jesenski swap  Two days after the situation is back to normal - the snow is gone almost at all. A few reminders are left on the shadowy sides of land ...
  Po dveh dneh je pri nas pogled skozi okno spet običajen. Sneg je skoraj povsem izginil, le nekaj spominčkov je ostalo na senčni strani pokrajine ...  In October I have participated in another Slovenian (polymer clay) swap organized by Izdelovalnica malih umetnin. All the participants had to make two sets of 7 beads in autumn colours, any technique, diameter 1,5-2 cm (0.6-0.8 inches).
  Oktobra sem sodelovala v še eni slovenski izmenjavi izdelkov iz polimerne gline, ki so jo organizirala dekleta iz Ustvarjalnice malih umetnin. Vse sodelujoče smo morale narediti po dva seta 7 perl v jesenskih barvah v poljubni tehniki, obsega 1,5-2 cm.  

These are the beads I made:
To so perle, ki sem jih izdelala jaz: Everybody then received one bead of each set, that means 14 different beads:
 Vsaka je nato dobila po eno perlo iz vsakega seta, torej skupaj 14 različnih perl: and make a necklace using all of them.
 ter iz njih morala izdelati ogrlico, tako da se uporabijo vse. It was not an easy job combining such different beads in a single necklace, so I tried to pair them and put each pair on the same place at the sides and I also made some green spacers from polymer clay. This is the result:
 Glede na to, da so bile vse perle med seboj različne, to ni bila lahka naloga, zato sem jih poskušala razporediti v pare po podobnosti in perle iz para postaviti na isto mesto na vsaki strani. Za "vmesnike" sem izdelala tudi manjše zelene perle iz polimerne mase. To je moj rezultat:


 I'm not sure this is the final version, I could make some more changes as I'm not totally satisfied.   
 Po moje to ni čisto zadnja verzija in bom naredila še kakšno spremembo, ker nisem povsem zadovoljna z rezultatom.

  You can find the necklaces of the others participants here.
  Ogrlice ostalih sodelujočih si lahko ogledate tukaj.

  Be happy! / Bodite veseli!
  Alenka

2 comments:

Lori Anderson said...

Pretty!

Becky Pancake said...

Very cool. I love the colors. You did a great job making them into a necklace.