November 8, 2013

So excited!!! / Tako vznemirjena!!!

  Tomorrow I'm off to Ljubljana for a weekend polymer clay workshop with Bettina Welker!!! It's the very first workshop I'm attending ever ... and I'm so excited!!!
  Jutri grem v Ljubljano na vikend delavnico z Bettino Welker!!! To je pravzaprav prva delavnica sploh, na kateri sodelujem ... in sem že sedaj tako vznemirjena!!!
  Have to bring with me 2 big beads - I've just finished them and put them in the oven. It's 9pm and I still have to pack my tools and my suitcase and ....  Oh, the last minute adrenalin!!!
  Vsaka udeleženka mora s seboj prinesti dve enaki perli/koščka - jaz sem svoja ravnokar končala in jih dala v pečico. Glede na to, da je ura že 9 zvečer in da moram še spakirati vso orodje in pripomočke ter osebne stvari in narediti še marsikaj .... Uh, ta adrenalin zadnje minute!!!

  So come back next week for a detailed report and pictures!!!  
  Za naslednji teden pa vam obljubim izčrpno poročilo in slikce!!!

  Be happy,
Bodite veseli, 
 
Alenka

4 comments:

Monique (A Half-Baked Notion) said...

So excited for you, Alenka (OK a little jealous too). Can't wait to see what you make!

ACBeads said...

Enjoy yourself and learn a lot.

AntiquityTravelers said...

Have fun! can't wait to hear how you enjoyed the workshop

Amy S. said...

sounds like fun Alenka!!! Enjoy!