March 14, 2015

Birthday Blog Hop and Giveaway - Postponed and New Dates!!

 It seems 28th of March is a very popular date for challenge reveals, so I've decided to postpone the reveal dates for my challenge ... to not be lost in a crowd.
HERE ARE THE NEW DATES, so you can still join us!

  Izkazalo se je, da je 28. marec zelo popularen datum za več izzivov v ustvarjalnem svetu, zato sem se odločila, da moj izziv nekoliko premaknem, da ne bomo ostali spregledani v gužvi. TUKAJ SO TOREJ NOVI DATUMI IZZIVA, zato se lahko še vedno prijavite!

 
~~~~~~


   The theme for the blog hop is:
  Tema "blog hopa" je:

BUTTERFLIES!
 METULJI!

BLOG HOP RULES:

Every participant has to:

- create something on the theme of butterflies - it can be a piece of jewelry, an ornament or something else;
- write a blog post about the final creation and publish it on the blog hop date with the link to my blog and the list of all the participants. 
   
NAVODILA ZA BLOG HOP:

Vsak sodelujoči mora:

- ustvariti nekaj na temo metuljev - lahko je to kos nakita, okrasek ali kaj drugega;
- napisati nekaj o končnem izdelku in to objaviti na svojem blogu na dan "blog hop-a" s povezavo na moj blog in seznamom vseh sodelujočih.  Sign up deadline / Rok prijave: Sunday/Nedelja, 21 March/marec
 You can sign up commenting this post (don't forget to leave your e-mail).
 Prijavite se lahko s komentarjem pod to objavo (ne pozabite pripisati e-maila).

 Blog hop reveal / Objave na blogu:  Saturday/Sobota,  11 April 
 GIVEAWAY:

On 13th of April I will randomly chose:
a) between all the participants at the blog hop  
5 persons 
that will receive one of beads or cabochons made by me from polymer clay;
b) between all that will comment on my reveal blog post  
1 person 
that will receive a pair of earrings made by me.NAGRADNA IGRA:

13. aprila bom izžrebala:
a) med vsemi sodelujočimi v blog hopu 
5 oseb
ki bodo prejele eno perlo ali kabošon, ki ga bom izdelala iz polimerne gline;
b) med vsemi, ki bodo komentirali mojo objavo,  
1 osebo
ki bo prejela en par mojih uhanov iz polimerne gline.

Everybody is welcome!!!
So, let's play!!!
Vsi ste dobrodošli!!!
Naj se igra torej začne!!!


Alenka
 
   

13 comments:

Dini Bruinsma said...

Hi Alenka, here's my 2nd trial :-) I woud love to participate!

Best wishes, Dini

AntiquityTravelers said...

yeah! I'm in :)

Alicia said...

Oh, I love butterflies - the date is a tad 'tight', as that is our Easter :) but I'll survive. So sign me up, please!

sheilaposter said...

I'll try and make another butterfly
I'm in

Therese's Treasures said...

Hi Alenka,
I missed the first time around so please sign me up this time, thank you.
Therese

Rebecca White said...

Oh, I would love to b in your blog hop. I love doing butterflies.

Christine Altmiller said...

I am so excited for this Hop!

Rachel Mallis said...

I'd love to join this hop! Mint.sisters@gmail.com

Liz E said...

The new reveal date sounds just great. I'm still in :-) beadcontagion@gmail.com

ACBeads said...

Hi Alenka!
I'd love to join in.
My email is acbeads(at)gmail.com
Thank you and happy beading!
Ana

Jasvanti Patel said...

I would also like to participate.
I love butterflies!!
jewelrybyjasvanti.blogspot.com

E-mail:
jasvanti_patel@yahoo.com

Carolyn said...

Such pretty butterflies. What an inspiration. Would love to join you in this blog hop.

Carolyn
Carolynscreations@live.com

Nan Smith said...

Thanks, Alenka. Please sign me up for this . wirednan13(at)hotmail(dot)com.