September 15, 2013

So loooong .... / Tako dolgo ....

  Oh, it's been soooo looong from my last post here .... but I'm still alive and kicking!!! ;-)
  Ajej, ogrooomno časa je minilo od moje zadnje objave ... a sem še vedno živa in zdrava!!! :-)

  I've changed my diet almost two months ago and from then I'm cooking at least twice as much as I did before (but the results are great!) ....  and then also the beginning of the new school year and all the activities/obligations that come with it ... it seems I've just didn't find enough energy or desire to make jewelry and to blog. 
  V tem času sem povsem zamenjala svoj način prehranjevanja in preživim za štedilnikom vsaj dvakrat toliko časa kot prej (čeprav so rezultati odlični) ... poleg tega pa je ponovno začelo šolsko leto z vsemi povezanimi aktivnostmi in obveznostmi ... tako da nisem našla ne energije ne volje, da bi ustvarjala nakit ali pisala blog.


  Hopefully the things are settling down, now, and I'll be more present in this world again. In fact I have a lot of things to show you and talk about!!! :-)
  No, upam, da se bodo sedaj vse stvari nekoliko umirile in bom spet bolj prisotna v tem svetu, saj vam imam veliko za pokazati in povedati!!! :-)


  Today I'll show you the gifts I've received this summer ... 
  Danes vam bom pokazala darila, ki sem jih dobila to poletje ... 


   The first one is a giveaway prize I've won at the giveaway hosted by Sarah of Sweden on her blog - two strands of beautiful beads. My choice was for the light blue 3 mm glass beads and 10 mm green agate:
  Prva je nagrada, ki sem jo zadela v nagradni igri na blogu Sarah iz Švedske, in sicer dva niza čudovitih perlic. Izbrala sem 3mm steklene perle v svetlo modri barvi in 10mm zelene agate:    Thank you very much, Sarah!!!
    Sarah, Najlepša hvala!!!


  The second gift was the bracelet made by Cynthia Machata of Antiquity Travelers for my 1st blogoversary blog hop. She was so kind to gift one of the four pieces she made with my components to me and two other pieces to my followers. My choice was this beautiful bracelet:
    Drugo darilo pa je zapestnica, ki jo je izdelala Cynthia Machata (Antiquity Travelers) za  "blog hop" ob prvi obletnici mojega bloga. Izmed štirih kosov nakita, ki jih je izdelala iz mojih koščkov, je enega podarila meni, dva pa za mojo nagradno igro. Moja izbira je bila ta čudovita zapestnica:  

photo by Cynthia Machata

  Cynthia told me it is a new style she's playing with - bead embroidery inspired by Native American work (colors are different, but beadwork is similar). Thank you, Cynthia, again!!! However, the best part is to wear a piece that is made in collaboration with such a beautiful person and artist.
    Cynthia mi je povedala, da je to nov stil, s katerim se poigrava, in sicer išče navdih v izdelkih domorodnih Američanov (barve so sicer drugačne, a delo s perlicami podobno). Cynthia, še enkrat najlepša hvala!!! Pravzaprav je najlepši del tega nositi kos nakita, ki je nastal v sodelovanju s tako čudovito osebo in ustvarjalko.

  That's it for today, but soon I'll blog about the summer international polymer clay swap ... with a Japanese ingredients this time :-)
    To je vse za danes, ampak kmalu bom pisala o poletni mednarodni izmenjavi ... z Japonskimi sestavinami tokrat :-)

Be happy,
Bodite veseli,

Alenka

1 comment:

Amy S. said...

HI Alenka! Great to hear from you!!! I think many of us have had a difficult time keeping up with the duties of mom, professional and artist...nevermind finding the time to blog about it! Hope you are well!
Amy