April 3, 2014

What have I sent to Lori ...

  When I found out that my partner in this year's Bead Soup Blog Party is Lori Anderson, I was absolutely happy and honoured. However, when I started to put together the bead soup for her I was stumped at first.  Lori is so versatile and experienced in jewelry making and I wanted to send her a challenging bead soup. That's the purpose of the party, right? To give our partner the possibility to work outside her comfort zone. Believe me, with Lori that was not easy at all to accomplish as she has already used almost any material/style/component.   
  Ko sem izvedela, da je moja partnerica v letošnjem Bead Soup Blog Partiju Lori Anderson, sem bila vesela in počaščena. Ko pa je bilo treba spraviti skupaj "župco" iz perl zadnjo, sem bila najprej popolnoma brez idej. Lori je tako vsestranska in izkušena, ko gre za izdelavo nakita, jaz pa sem ji hotela pripraviti izziv. Saj to je namen tega partija, kajne? Svojemu partneru dati možnost, da se sooči s takimi sestavnimi deli za nakit, ki jih običajno sam ne bi izbral. Lahko mi verjamete, da je pri Lori to vse prej kot lahko, saj je pri svojem ustvarjanju nakita uporabila že skoraj vse mogoče materiale/stile/sestavne dele.      


  Keeping in mind her usual style and colors I decided to go for a yellow-light green pallete and a more textured, matte finish. By the way, these are exactly the colors I see looking from my window right now. The second part of the soup is more orange-red. Here's the whole bed soup:
  Odločila sem se za rumene do svetlo zelene odtenke in bolj grobo, mat obdelavo. Mimogrede, to so ravno barve, ki jih trenutno vidim skozi okno. Drugi del komponent pa je bolj oranžno-rdeč. Tukaj je "župca" v celoti:     The yellow-light green part includes:
- light green polaris beads,
- yellow-orange polymer clay pendant,
- three polymer clay connectors (two circles and one weavy),
- polymer clay amphora-like clasp.
The polymer clay pieces are handmade by me, they are my own interpretation of a combination of techniques from Helen Breil's book Shapes and Iris Mishly and Hila Bushari Cosmic Ceramic Tutorial.
  Rumeno-zeleni del obsega:
- svetlo zelene polaris perle,
- rumeno-oranžen obesek iz polimerne gline,
- trije vezni členi iz polimerne gline (dva obroča in eden bolj valovit),
- amfori podobna zaponka iz polimerne gline.
Vse kose iz poligline sem izdelala sama po postopku, ki je moja lastna interpretacija kombinacije tehnik iz knjige Shapes Helen Breil in Cosmic Ceramic tutoriala od Iris Mishly in Hile Bushari.  
 


  The polymer clay heart pendant and coordinated beads were also handmade by me. You can recognize them from one of my latest posts.
I've included a key charm, it was just calling to be included.
  Srčast obesek iz polimerne gline in usklajeni perli so tudi moje delo. Obesek lahko prepoznate iz ene mojih zadnjih objav.
Dodala sem še obesek v obliki ključa, ki je kar klical po tem, da ga vključim.   And the last part:
- two spools of leather like cord - one in green and one in red - coordinated with the two bead soup color palletes,
- orange rainbow 4,5 mm beads,
- hollow glass beads in two sizes,
- red coral cube beads and 
- a pair of faux stone beads.
  Še zadnji del "župce":
- dva navitka usnju podobne vrvice - v zeleni in rdeči barvi, ki sta barvno usklajeni z ostalimi sestavinami,
- mavrične oranžne 4,5 mm perlice,
- votle steklene perle v dveh velikostih,
- rdeče koralne kocke in
- par perl iz umetnega kamna.  That's it! I really hope Lori enjoys the soup and can't wait to see what she will create with these ingredients. 
  To je to! Iskreno upam, da bo Lori uživala pri kuhanju z mojimi sestavinami in res komaj čakam, da vidim, kakšni bodo njeni končni izdelki.

  Be happy,
Bodite veseli,
Alenka 

7 comments:

Becky Pancake said...

I like what you sent her. I think that it will be a good challenge for her.

Monique (A Half-Baked Notion) said...

Always love your beautiful and original designs, Alenka, and I'm sure Lori was thrilled with these :)

AntiquityTravelers said...

what an amazing soup! I would love to be working with these gorgeous pieces from you Alenka!

LiliKrist said...

I love your yellow-orange polymer clay pendant =)
I would like to see how Lori use the pendant.

Amber Dawn Inventive Soul said...

Beautiful collection! I am really looking forward to seeing what she creates!

Shaiha said...

Just love what you sent to Lori! They should be a great challenge and I can hardly wait to see what she does with them.

Lori Anderson said...

I AM challenged! Those are colors I rarely work with. Zack was fascinated by the clay work!