April 21, 2014

Workshop with Julie Picarello / Delavnica z Julie Picarello

  I've spent last weekend in Ljubljana at the workshop with Julie Picarello. She's such a nice lady other than a great artist!
  Prejšnji vikend sem preživela v Ljubljani na delavnici z Julie Picarello, ki je prav prijetna gospa in ne samo uveljavljena ustvarjalka s polimerno glino!

  First day workshop was Magpie Mokume - learning the mokume gane technique Julie uses in her work and making a cabochon. I was familiar with this technique already, as my first polymer clay book I've ever bought and read and tried to apply to polymer was Julie's Patterns in Polymer, but learning from the artist is a completely different thing. She showed us many tips you can not learn from a book.  
  Prvi dan delavnice je bil na vrsti Magpie Mokume - spoznavanje s tehniko mokume gane, ki jo uporablja Julie pri svojem ustvarjanju, in izdelava enega zaključenega kosa za nakit (npr. obeska). Njeno tehniko sem sicer že poznala, saj je bila prva knjiga o polimerni glini, ki sem jo kupila, prav Julie-jina Patterns in Polymer, vendar pa je učenje v živo popolnoma druga zgodba. Julie nam je pokazala en kup praktičnih trikov, ki se jih iz knjige ne naučiš. 

  Well, let's go back to the workshop - there are two difficult things in this technique: choosing the color combination and (the most difficult) slicing. Oh, slicing!!! The first day I was not able to get a single good slice ... :-( ... but managed to get some slices that were big enough to make two cabs.
  Če se vrnemo k delavnici - v tej tehniki sta predvsem dva zahtevna postopka: izbrati ustrezno barvno kombinacijo in (najtežji del) rezanje plasti. Uh, to mi je dalo vetra!!! Prvi dan nisem uspela odrezati niti ene popolne rezine... .-( ... a sem kljub temu dobila par rezin/plasti, ki so bile dovolj velike za dva zaključena kosa.


 I've alread used this one with a piece of shibori ribbon to make the brooch for the Shibori ribbon blog hop:
  Prvega sem vam že pokazala, saj sem ga uporabila pri izzivu Shibori ribbon blog hop:

  
  However, the second one is my favorite! I think I'll use it as a pendant for a necklace.
  Osebno mi je bolj všeč drugi kos - ki ga bom najverjetneje uporabila kot obesek za ogrlico.
  Even if the slices were everything but perfect, I really love the color combination used for it.
  Čeprav so bile rezine/plasti vse prej kot perfektne, mi je pa barvna kombinacija, ki sem jo uporabila, izjemno všeč.
  The second day we worked on a Button Blossom pendant. At first we've repeated the steps from the first day: mixing new colors, imprinting the patterns and ..... slicing!!! I have to say the slices of the second day were much more even than those from the first one. I was really happy with it!!! 
  Drugi dan delavnice je bil namenjen izdelavi Button Blossom obeska. Najprej smo ponovili korake, ki smo se jih naučili prejšnjega dne: mešanje barv, vtiskovanje vzorca in ... rezanje plasti!!! Moram povedati, da mi je tokrat rezanje bistveno blj uspelo in sem dobila kar nekaj skoraj popolnih rezin.   


  And I've also managed to complete the piece at the workshop:
  Na delavnici sem uspela tudi dokončati izdelek (no, verižico sem obesila doma):


My/Moj Button Blossom

  No need to say it was a great weekend and can't hardly wait for another workshop ...
If I get back my pictures, I'll show you some more.
  Ni treba posebej izpostavljati, da sem preživela čudovit vikend in komaj čakam na naslednjo delavnico. Če uspem dobiti nazaj svoje slike, vam bom pokazala še nekaj utrinkov ustvarjalnega vikenda.

  Girls from Izdelovalnica malih umetnin, thank you very much for organizing this event.
  Dekletom iz Izdelovalnice malih umetnin pa se zahvaljujem za organizacijo tega čudovitega dogodka.   

Be happy,
Bodite veseli,
Alenka
    

4 comments:

Monique (A Half-Baked Notion) said...

I love the work you did, Alenka! I peeked at the guild website hoping to see more goodies from the workshop, but nothing posted yet :(

AntiquityTravelers said...

sounds like a great weekend - and such beautiful work!

Lori Anderson said...

Those are amazing!

Toltec Jewels for Jewel School Friends said...

Beautiful! ♥ Rita