September 21, 2012

Little helpers ... or little pests? / Mala pomagača ... ali mala škodljivca?


  I love creating, even feel the need for it, and it's obvious I'm very happy when my two little boys show interest for what I do and for any kind of creativity or art. Well, ALMOST always.
 
  Sama zelo rada ustvarjam, pravzaprav je to že potreba zame, zato ni nič čudnega, če sem vesela vsakokrat, ko moja mala fanta pokažeta zanimanje za moje ustvarjanje ali katerokoli vrsto umetnosti. No, SKORAJ vedno.


  I don't have a studio, I've occupied a part of our living room putting there a table and some containers (well, there are more and more of them ;-)). The fact is that I can not lock it up and my tools and materials are always at hand - and not only for me ... That also means that occasionally there is a little surprise waiting for me.
  
  Ker nimam delovne sobe, sem za svoje ustvarjalne trenutke z delovno mizo na kolescih v dnevni sobi zasedla kotiček pod oknom in dodala še nekaj škatel (ki jih je pravzaprav vedno več :-)). Glede na to, da tega kotička ne morem zakleniti, so moji pripomočki in materiali vedno pri roki - a ne samo moji ... To pa pomeni tudi, da me vsake toliko pričaka kakšno presenečenje.


  For example, my poor (and only) Pasta machine for polymer clay had a close encounter with the red forming tool ... that left her with a permanent scarf! :-( 
    Eno tako presenečenje me je čakalo, ko je moj strojček za valjanje mase (po domače kar "pašta mašina") doživel bližnje srečanje z rdečim pripomočkom za oblikovanje ... in jo odnesel s trajno brazgotino! :-(  And my forming tools pretended to be food, but escaped from the teeth in time not to be eaten:
  Ali ko so se moji pripomočki za oblikovanje pretvarjali, da so hrana in uspeli zbežati pred zobmi še preden so končali v želodcu:  However, my boys' creativity goes far beyond my tools - to the forniture and the walls:
  Seveda se ustvarjalnost mojih otročkov ne omejuje na moje orodje, ampak se seli tudi na stene in pohištvo:

Ah, the bottom left figure is a mouse looking from her hole. /
 Mimogrede, levo spodaj je miška, ki kuka iz luknje.

 
  This one is also just my son's idea and execution:
  Tudi to je ideja in izvedba v celoti mojega sina:


 
  And you just can not have tears in your eyes when they make you a gift like this!!! Well, with a little help with the chain-work.
   A kako ne boš imel solznih oči, kadar ti sinček pripravi tako darilce!!! No, z malo moje pomoči pri sestavljanju rink.   What's the point? I don't know ... and I've left their paintings on the walls (of their room only, of course) and I still let them use my tools ...
    In kaj je bistvo vsega? Pravzaprav ne vem ... vendar sem otroške umetnine na zidu pustila, kot so (seveda le v njuni sobi), moje orodje pa jima še vedno posojam ...


  Be happy!    
  Bodite veseli!
  Alenka

1 comment:

Amy said...

I love this post Alenka - what little sweethearts you have!!!