October 13, 2012

On my working table / Na moji delovni mizi


  There's quite a lot happening on my working table, but most of the things I can not show, yet. I have to wait for the reveal dates ... and you too :-)

  Na moji delovni mizi se kar veliko dogaja zadnje čase, vendar večine stvari še ne smem pokazati, ker so za različne izzive in moramo počakati na datum razkritja - tako jaz kot tudi vi :-)


  My charms for the ART CHARM BLOG HOP arrived safely to Jen's. The deadline is on 15th October, so I was already getting a little nervous about not being delivered yet - but my package was waiting for her at the post office. You can find more information on my previous post here. The reveal is planned for the 27th October (if everybody gets their charms in time).

  Kar oddahnila sem si, ker so moji obeski za ART CHARM BLOG HOP srečno prispeli do Jen. Glede na to, da skrajni rok za dostavo poteče v ponedeljek, me je že pošteno skrbelo, da moj paket ne bo pravočasno prispel preko oceana - na srečo jo je že par dni čakal na pošti. Nekaj več informacij o tem izzivu lahko najdete na moji stari objavi. Objava izdelkov pa je načrtovana za 27. oktober, a le v primeru, da bomo vsi sodelujoči pravočasno prejeli paketke od izmenjave.
  This weekend I'm working hardly for the polymer clay JOURNAL COVER SWAP, organized by Tina Holden. My swap partner is Byrd Tetzlaff from Bakersfield, California. She discovered polymer clay around 1998 and has loved it ever since. She enjoys doing cane work, embelishments and clay paintings. You can see her works on her Flickr site

  Ta vikend sem s polno paro vpeta v pripravo NASLOVNICE DNEVNIKA za izmenjavo v okviru Facebook skupine Polymer Clay Swaps, ki jo organizira Tina Holden. Moja partnerica v izmenjavi je Byrd Tetzlaff iz Bakersfielda v Kaliforniji, ki se je s polimerno glino srečala okrog 1998. leta in jo takoj vzljubila. Iz nje rada izdeluje kačice (v anglešini "canes";millefiori  in sorodne tehnike), okraske in slike iz polimerne gline. Njene izdelke si lahko ogledate v njeni Flickr galeriji.


  This time I'm catching the last train as the package should be sent by Monday, 15th October. Right now I'm finishing the main figure of the design - a detailed and time consuming technique. I will not spoil the surpise if I give you a little sneak peek:

  Pri tem izzivu lovim zadnji vlak, saj je skrajni rok za pošiljanje ponedeljek, 15. oktober. Ravnokar zaključujem glavno podobo oz. figuro v tehniki, ki zahteva precej natančno in dolgotrajno delo. Mislim, da ne bom pokvarila presenečenja, če vam dovolim pokukati skozi majhno lino:

 
  It looks quite weird on this picture :-P  
  It is much better in reality - my son wants to keep it for him, so it should be nice.
 
   Pravzaprav tako izgleda precej čudno :-P 
   V resnici izgleda precej lepše - glede na to, da bi jo rad moj sin obdržal zase, to pove vse ...


  I also have several cured polymer clay pieces on my table, waiting to be sanded, buffed, holes to be drilled ... and then different pieces of jewellery to be made.

   Na mizi imam tudi več pečenih kosov iz polimerne gline, ki čakajo na brušenje, poliranje, vrtanje lukenj ... in končno tudi sestavljanje v nakit, seveda.  This is about polymer clay, for my progress in beadweaving some other time.
    No, to je nekaj o mojem ustvarjanju iz polimerne gline, o šivanju perl pa drugič. 

  Be happy!!
   Bodite veseli!!


  Alenka


2 comments:

Therese's Treasures said...

Hi Alenka,
You do beautiful work in polymer clay. The sneak peak photo looks like dragon scales. I love the beads waiting to be sanded they are gorgeous.
Therese

Christine Altmiller said...

These Polymer pieces are just so lovely!