March 17, 2013

Heart and Texture Swap / Izmenjava srčkov in teksturnih plošč


  The last international swap of the Polymer Clay Swaps FB group was about Hearts and Textures:
  Zadnja mednarodna izmenjava znotraj FB skupine Polymer clay Swaps je bila na temo Srčki in teksture:
  My partner in this swap was Pat Lacy from Bloomington, Indiana (USA). She doesn't have a website, you can find her only on Facebook. She's been working with polymer clay for about 4 years, but she's been crafting her entire life. She likes to make big necklaces and mostly gives them away as presents. Her favourite colours are reds, yellows, oranges and pink.
   Moja prtnerica v tej izmenjavi je bila Pat Lacy iz Bloomingtona (Indiana, ZDA), ki pa žal še nima spletne strani, najdete jo lahko le na Facebooku. S polimerno glino se ukvarja približno 4 leta, vendar jo spremljajo različna ročna dela že vse življenje. Najrajši izdeluje velike ogrlice, ki jih večinoma podari. Njene najljubše barve so rdeča, rumena, oranžna in roza.

  As you can see, we have many things in common, even the favourite colours ... well, except for pink. 
  S Pat imava kar nekaj skupnega, celo najljubše barve ... no, razen roza, seveda.

  This is the texture plate I made for Pat:
  To je teksturna plošča. ki sem jo poslala Pat:


   I had to try it before sending it, so I decided to make a heart using this texture. In fact I made two hearts using two different parts/patterns of this texture:
     - the first one is "Harlequin heart" (no need to explain why) and is made using the bottom middle part of the texture;
     - the second one is "Open your heart" and is made using the upper part of the texture (the fabric texture). The zipper is also made from polymer clay.
 
  Da preverim, ali je sploh uporabna, sem se odločila, da naredim srce z uporabo kar te teksture. Pravzaprav sem nardila dve srci z uporabo dveh različnih delov teksture:
     - prvo srce je "Harlekinsko srce" (razloga izbire imena verjetno ni potrebno pojasnjevati) in sem ga izdelala z uporabo spodnjega srednjega dela teksturne plošče;
     - drugo srce pa nosi ime "Odpri svoje srce" in sem ga izdelala z uporabo zgornjega dela teksturne plošče (vzorec blaga). Tudi zadrga je v celoti narejena iz polimerne gline (razen rinkic, seveda). 
   I couldn't decided where to drill the holes, so I've let this decision to Pat, so she can decide also how she wants to use them.
  Ker se nisem mogla odločiti, kje naj zavrtam luknje, sem prepustila to odločitev Pat, ki se lahko tako tudi odloči, kako bo srčka uporabila.

~~~~~~~

  And here are the beautiful heart and a very interesting texture plate that Pat made for me:
  Tukaj pa sta čudovit srček in zelo zanimiva teksturna plošča, ki mi jih je poslala Pat:
  I like very much the wire inclusions with curls, it gives the heart an extra. I've decided I'll drill a hole and wear it as a pendant. Thank you, Pat!
   Vstavki iz žice so mi zelo všeč, saj dajejo srčku neko dodatno lepoto. Kaj bom z njim, sem se že odločila in kmalu bo visel na verižici za mojim vratom. Pat, najlepša hvala!

  Looking forward to the next swap!!!
  In zdaj že komaj čakam naslednji swap!!!

~~~~~~~

  Have a look at the other participant's blog posts:
  Če vas zanima, kaj so naredile druge sodelujoče, je tukaj seznam objav na blogih:

Leila Bidler
Tina Holden
Pat Sernyk
Jainnie Jenkins
Dakotah Flannery
Alenka Obid  <-- you're here
Katie 
Bonnie Kreger
Chieko 
Lupe Meter
Ilenia Moreni
Betty Jo Hendershott

  Be happy,
  Bodite veseli,

  Alenka

3 comments:

Anonymous said...

Alenka, I now have a friend in Slovenia who I would not have met if it weren't for polymer clay. Thanks for the mention in your blog. It would be fun to see what you do with the texture plate I sent you and I'll send you my work as well. I can see another blog. Be well and happy claying. -Pat Lacy

Renata said...

Teksturna plošča je krasna! ... na mojem blogu pa te čaka nagrada.

Becky Pancake said...

Great job Alenka. The zipper heart is awesome.