March 12, 2013

March 8 Swap / Osmomarčevski swap

  The girls from Izdelovalnica malih umetnin organized again a swap between Slovenian polymer clayers (of all levels). Well, this time they went international as one of the participants is from Serbia.
   Dekleta iz Izdelovalnice malih umetnin so spet organizirale swap izdelkov iz polimerne gline, ki je tokrat postal mednarodne narave, saj se nam je pridružila tudi udeleženka iz Srbije.

  For the swap everyone had to make a set of a necklace + ring or bracelet or earrings or brooch (mainly from polymer clay, but allowed to be mixed media) and send it by March 6, to be at the destination by March 8, the International Women's Day. The interesting thing about this swap was that you knew only who you have to send your item, but don't know who will you receive it from. It means it was not a one to one swap, but a circular one.
   Za swap je bilo potrebno izdelati komplet ogrlice + prstan ali zapestnico ali uhane ali broško delno ali v celoti iz polimerne gline (navodila v celoti so tukaj) ter ga poslati do 6. marca, da ga prejemnica dobi do 8. marca, kot darilo za dan žena. Najbolj zanimiv del te izmenjave pa je bilo to, da je bil "krožne narave" - vsaka sodelujoča je vedela samo, komu mora sama poslati, ni pa vedela, od koga bo darilo dobila.

  Here's the set I've sent to Tjaša:
   To je komplet, ki sem ga poslala Tjaši:

    I have to admit my first idea of the surface treatment was a little different, but did not work out as I wanted, even if the result was interesting. I'll show some other time. I hope she likes it and will wear it sometime.
   Moja prva ideja za površinsko obdelavo je bila sicer drugačna, a ni izpadla tako, kot sem želela, čeprav je bil rezultat kar zanimiv. A o tem več kdaj drugič. Vsekakor upam, da je Tjaši komplet všeč in da ga bo vsaj kdaj tudi nosila. 
 

  Let's go now to the "receiving part"!
The sender of the package for me was Sandra. She made this beautiful set in my favourite colours!!!! She said she made the set before she knew who was the recipient, so it was a really nice coincidence.
   No, pa gremo še na skrivnostni del swapa!
Točno 8. marca sem prejela paketek, pošiljateljica katerega je bila Sandra. V paketu je bil ta čudovit komplet v mojih najljubših barvah!!! Sicer je bilo to le srečno naključje, ker je pripravila komplet, še preden je izvedela, komu ga mora poslati, a pravijo, da naključja ne obstajajo ;-).


  Thank you, Sandra, very much!!!
   Sandra, najlepša hvala!!!!


  If you would like to see what have the other participants made - go here. The site is in Slovene language, but you can see the pictures of some beautiful sets.
  Če vas zanima, kaj so ustvarile ostale udeleženke, si lahko ogledate tukaj - videli boste nekaj zares čudovitih kompletov.

  Alenka

1 comment:

Songlian said...

They both are beautiful!
I am currently working on a similar style as yours.
If you don't mind, I may need some advice in the future... :P