April 6, 2013

Working on .../ Delam ...


  First, I would like to tell you the story of a bangle I've started making a year and a half ago, when I was making my very first steps of working with polymer clay, and finished today.
  Najprej bi vam rada predstavila zgodbico te zapestnice, ki sem jo začela delati pred letom in pol, ko sem se komaj začela spoznavati s polimerno glino, in jo končala danes.


  One of the first books about polymer clay I've bought was Julie Picarello's Patterns in Polymer. I was admiring her beautiful work and tried mokume gane technique by myself. Well, some of the veneers I've made were not very nice and finished in the scrap pile, but some of them I liked very much and I still do. And this was one of them. I've decided to make a bangle, but have never finished it ... until today.
  Edna od prvih knjig o delu s polimerno glino, ki sem si jo privoščila, je bila Patterns in Polymer avtorice Julie Picarello. Njene izdelke sem občudovala in se odločila, da se tudi sama spoprimem s tehniko "mokume gane". Nekateri prvi poskusi so končali na odpadnem kupu, nekateri pa so mi kar lepo uspeli in so mi še sedaj všeč. Eden od takih je ta, ki sem ga uporabila za nedokončano zapestnico ... ki je danes le dobila končno obliko.


  After sanding and buffing it I've foud some imperfections, so I can not sell it, but I'm sure I'll find somebody that will be happy to wear it. Along with my 182 cm (5' 12'') Mother Nature gave me also big hands and I can not put it on, even if it's a little flexible.
  Po brušenju in poliranju so se pokazale nekatere nepopolnosti, torej ni za prodajo, a sem prepričana, da se bo našla dušica, ki jo bo rada nosila. Pri mojih 182 cm so tudi roke/dlani XL formata, zato je zame preozka - drugače bi jo namreč kar sama obdržala.


~~~~~~~~~~~~


  I'm currently working on "different fronts", have several pieces in progress for several challenges and swaps, so I can not show you anything yet.
  Kar se tiče izdelkov, sem trenutno vpeta kar na več frontah, saj sodelujem na kar nekaj izzivih in izmenjavah, a tega vam še ne smem pokazati.

  As a reminder for me and an invite for you I want to list all the events here:
  Kot opomnik zase in tudi kot vabilo za vas bom sedaj naštela vse roke objave oz. oddaje:


April 20 -  7th Bead Soup Blog Party, Third Reveal


The third reveal of the BSBP was postponed for a week, so my partner Gite and I will have a little more time to make our pieces.
  Objava izdelkov za tretjo skupino BSBP je bila prestavljena na 20. april, kar bo Gite in meni dalo malo več časa za dokončanje izdelkov. 

~~~

April 20 -  2nd Annual Spring Fling Kit Challenge


The hostess of the challenge is my friend Amy and the dragonfly focals were made by me.
  Gostiteljica izziva je Amy, obeske s kačjim pastirjem za izziv pa sem izdelala jaz.

~~~

April 25 -  Kitty & Pepita Exchange Reveal 

Kitty and I exchanged a kind of bead soups as an (Slovenian) extension of the Bead Soup Blog Party we both participate in. We both work with polymer clay, but have so different styles that it will be a real challenge.
  S Kitty sva si izmenjali "župco" perl in koščkov iz polimerne gline, kot nekakšen slovenski podaljšek Bead Soup Blog Party-ja. Najina stila sta tako različna, da bo to res zanimiv izziv.

~~~
April 25 -  Pen and Twinchie International Polymer Clay Swap
 
It's time for another swap for the Facebook Polymer Clay Swaps group, pen and twinchies this time. The sign ups closed yesterday and we will know who our partner is Monday. The swap items have to be mailed out by April 25.
  Nova izmenjava Facebook skupine Polymer Clay Swaps je namenjena svinčnikom in twinchijem (kvadratne ploščice s stranico 5cm). Prijave so se zaključile včeraj, v ponedeljek izvemo, kdo so naši partnerji, rok za odpošiljanje izdelkov pa je 25. april.

~~~

May 15 -  A Time to Stitch 3


Therese and Christine postponed the reveal to May 15, to not be on the same day as the third reveal of the BSBP. I'm so glad they did, so I'll have more time to make my pieces for the reveal.
Therese and Christine sta prestavili objavo izdelkov na 15. maj, da se ne prekriva s tretjo skupino BSBP. Meni to popolnoma ustreza, ker bom imela tako več časa za dokončanje izdelkov. 


I think this is it for now. As you can see, I'm gonna be very busy for more weeks ...
Mislim, da nisem pozabila nobenega izziva in da so to zaenkrat vsi. Kot vidite, bom v nalsednjih tednih zelooo zaposlena ... 

~~~~~~~~~~~~

And if you didn't gave up and are still reading - I have a pleasure to announce
In če niste medtem obupali in še vedno berete, vam sporočam, da lahko pričakujete

 A  GIVEAWAY
NAGRADNO IGRO

on this blog
na tem blogu

TOMORROW (NIGHT)!
JUTRI (ZVEČER)!

(I owe you the one I've planned for my birthday in February, but got the flu)
(dolgujem vam jo še na račun mojega rojstnega dneva, ki jo je preprečila gripa)


Be happy,
Bodite veseli,
Alenka 


No comments: