November 11, 2012

Another Lucky Thursday / Še en srečni četrtek


  Lately it seems Thursday is my lucky day. Two weeks ago on Thursday I received two packages from US with two gifts, and this Thursday my mailbox was full again - with two other packages for me. :-)
  Zadnje čase izgleda, da so četrtki moji srečni dnevi. Pred dvema tednoma sem dobila ravno na četrtek dva paketka iz ZDA, ta četrtek pa me je spet čakal poln nabiralnik - z dvema drugima paketkoma zame. :-)

  The first one was my mystery gift from Sandra Young - I won it participating in her Pay it forward giveaway. Sandra told me when she sent it, but I had no clue what was in.
  Prva pošiljka je vsebovala skrivnostno darilo od Sandre Young, ki sem ga dobila s sodelovanjem v njeni nagradni igri Podari naprej. Sandra mi je sicer sporočila, kdaj je pošiljko poslala, vendar nisem vedela, kaj je skrila vanjo.

  She sent me a pretty pair of earrings and a nice greeting card with a typical scenery of Vancouver Island. Thank you Sandra! :-D
  No, poslala mi je luškan par uhanov, priložila pa voščilnico s tipično pokrajino Vankuverskega otoka. Hvala, Sandra! :-D
  The second package was from Jennifer Cameron and was containig the art charms of the Art Charm Blog Hop. Just to remind you: each participant had to make make enough charms for everyone in her group AND one extra so that a set of charms can be auctioned to benefit Beads of Courage, a total of 11 charms.
  Drugo kuverto pa mi je poslala Jennifer Cameron, v njej pa so bili umetniški obeski (art charms) iz Art Charm Blog Hop izmenjave. Toliko, da vas spomnim: vsak udeleženec je moral pripraviti obeske za vsakega iz svoje skupine PLUS enega več za avkcijo v korist projekta Beads of Courage, skupaj torej 11 obeskov.

  Well, come back Monday (November 12) on the reveal day to see the story about the charm I made and the charms I have received.   
  Pravzaprav boste kaj več o tem izvedeli šele v ponedeljek (12. novembra), ko bomo lahko objavili slike svojih obeskov in zgodbico, ki stoji za njimi; predstavila pa vam bom tudi obeske, ki sem jih dobila od udeleženk iz svoje skupine.

  Monday is also the day of the auction for the Beads of Courage. If you would like to participate you're welcome and here's the link:
  V ponedeljek bo tudi avkcija vseh obeskov v korist Beads of Courage - če želite sodelovati, ste dobrodošli, najdete pa jo na naslednjem linku:

Beads of Courage Auction Site: http://myworld.ebay.com/glassaddictions


1 comment:

Sandra Young said...

Glad you got them!